Imprint

Ten odcisk został zaktualizowany 2023-12-03.

Właścicielem tej witryny jest:

Marcin Zykubek
Chącińskiego 1A/11, 21-400 Łuków
Polska
Email: marcin@vikingtech.pl
Numer telefonu: +48-731-460-460
VAT ID: 825-120-55-77

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) Marcin Zykubek :

Marcin Zykubek

1. Ogólne

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.